İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudunun Düzeltilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtları Ne Şekilde Yapılacaktır?

Cevap :

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcudu için 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında beyanda bulunulduğu takdirde, bu mevcudun kayıtlarda düzeltilmesi gerekmektedir. Defter kayıtlarının gerçek duruma getirilmesine yönelik yapılacak düzeltme işlemi; defter kayıtlarında fiilen bulunmayan paraların “100-Kasa” hesabından çıkışının yapılması şeklinde olacaktır. İşletmede fiilen bulunmayan bir para olduğundan bu çıkış işleminin karşılığı olarak kullanılabilecek bir hesabın da olması gerekir. İşletme kasasında fiilen bulunmayan paraların kime, ne için verildiği bilindiği takdirde buna göre işlem yapılması gerekecektir. Ancak uygulamada söz konusu paralar geçmiş dönemlere ilişkin olarak işletmeden çekilmiş ya da harcanmış olduğundan tespiti pek mümkün olamamaktadır. Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmesi mümkündür. Söz konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar