İlgili Alacakları Kapsayan Hükmünden Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunan Mükelleflerin Bu Aşamadaki Vergilerini Tahakkuk Etmeden Önce Ödemiş Olmaları Halinde bu tutarların İadesi Söz Konusu Olacak Mı?

Cevap :

6736 Sayılı Kanunun ilk derece mahkemeleri nezdinde devam eden davalarla ilgili alacakları kapsayan 3. Madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, Vergi Mahkemeleri nezdinde devam eden dava sırasında vergilerini tahakkuk etmeden önce ödemiş olmaları halinde, tahsil edilen bu tutarlar Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak, 3 üncü madde hükmüne göre ödenmesi gereken vergi ve Yİ-ÜFE tutarına mahsup edilecek, kalan tutar 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak mükelleflere red ve iade edilecektir. Buna göre 6736 sayılı kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce ödeme yapılan; -Vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş, -Karar verilmiş ancak verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş, -Vergi mahkemesince verilmiş terkin kararı olan, alacaklar için 3 üncü madde hükmünden yararlanmak üzere başvuru yapılması halinde ödenmiş tutarlar red ve iadesi mümkündür.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar