İdari Para Cezaları Kanun Hükümlerinden Yararlanabilecek midir?

Cevap :

Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan Kanun kapsamındaki idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarında, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla; cezaya bağlı fer’ilerin tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer'ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar