Her kağıt Damga Vergisine tabi midir?

Cevap :

Damga Vergisinin doğması için bakılması gereken ilk konu bir kağıdın varlığıdır. İkinci konu bu kağıdın imzalanmasıdır. İmzalanan ya da imza yerine geçen işaret konulan bir kağıt herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek nitelikte ise kağıt Damga Vergisinin konusuna girmektedir. Bu kağıtlar yine çalışmamızın ekinde yer alan “Damga Vergisinden istisna edilen kağıtlar” başlıklı 2 sayılı tabloya ya da başka kanunlara göre istisna değilse 1 sayılı tabloya bakılarak Damga Vergisi oranı bulunur ve kağıt vergilendirilir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar