Gelir Vergisinde Matrah Artırımına İlişkin Esaslar Nelerdir?

Cevap :

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının asgari; 2011 yılı için ................................................... % 35, 2012 yılı için ................................................... % 30, 2013 yılı için ................................................... % 25, 2014 yılı için ................................................... % 20, 2015 yılı için ……………………………………………….. % 15, oranlarında artırılması gerekmektedir. Ancak, gelir vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dahil) olması halinde anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahların tutarı; Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ve serbest meslek erbapları için; 2011 yılı için ................................................... 14.000,00 Türk Lirasından, 2012 yılı için ................................................... 14.820,00 Türk Lirasından, 2013 yılı için ................................................... 15.740,00 Türk Lirasından, 2014 yılı için ................................................... 16.740,00 Türk Lirasından, 2015 yılı için ……………………………………………….. 18.970,00 Türk Lirasından İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için; 2011 yılı için ................................................... 9.500,00 Türk Lirasından, 2012 yılı için ................................................... 9.890,00 Türk Lirasından, 2013 yılı için ................................................... 10.490,00 Türk Lirasından, 2014 yılı için ................................................... 11.160,00 Türk Lirasından, 2015 yılı için ……………………………………………….. 12.650,00 Türk Lirasından, az olmayacaktır. Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar ve gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır. Kanunun bu maddesi uyarınca matrah artırımında bulunan mükelleflerin matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar da Kanun maddesinin (j) bendi uyarınca, matrah artırımında dikkate alınacaktır. Kanun maddesinde öngörülen düzenleme ile matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatların da ilgili dönem beyanına eklenmek suretiyle artırılacak matrah tutarının tespit edileceği hükme bağlanmaktadır. Diğer bir ifade ile mükelleflerin verdikleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan matrahlar ile mükellef hakkında kesinleşen bu tarhiyatlar birlikte matrah artırımında dikkate alınacaktır. Örneğin; 2012 gelir vergisi beyannamesinde 1.000.000 TL matrah beyan eden mükellefin aynı döneminin incelenmesi sonucunda 500.000 TL matrah farkı tespit edilmesi ve bu tutarın 12.12.2015 tarihinde kesinleşmesi halinde matrah artırımda dikkate alınacak matrah toplamı (1.000.000 TL+ 500.000 TL=) 1.500.000 TL olacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar