Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Matrah Artırımında Bulundukları Yıllara Ait Zararların Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilen 2016 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Mahsup Edilmesi Durumunda Ne Yapılacak?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Ancak Kanunun yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihinden önce verilen 2016 yılı I. Ve II. Dönem geçici vergi beyannamelerinde, matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının mahsup eden Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu 2016 yılı geçici vergi beyannamelerini düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak 2016 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde söz konusu zararların %50’sinin mahsuba konu yapılabilecektir

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar