Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Matrah Artırımında Bulundukları Yıllara Ait Zararların İzleyen Yıl Karlarından Mahsup Edilmesi Mümkün Müdür?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam edilecektir. Örneğin, bir kurumlar vergisi mükellefinin 2013 yılı zararı 10.000,00 TL ise ve bu mükellef 2013 yılı için kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunursa, Nisan 2017’de vereceği kurumlar vergisi beyannamesinde 2016 yılına ilişkin olarak beyan edeceği kurum kazancından 2013 yılı zararı olarak düşebileceği azami tutar 10.000,00 / 2 = 5.000,00 lira olacaktır. Diğer taraftan, matrah artırımında bulunulan yıllara ait olmakla birlikte 2015 ve önceki yılların karlarından mahsup edilmiş geçmiş yıl zararlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar