Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Kira Üzerinden Yapılan Stopajlarda Matrah Artırımı Hükümlerinden Ne Şekilde Yararlanılacaktır?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan;  GVK’nın 70 inci maddesinde yer alan mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemeler,  Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı bunlara yapılan kira ödemeler, 99 Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-b maddesinde yer alan,  Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri, için ayrı ayrı olmak üzere; 2011 yılı için ……………..…………………………. % 6, 2012 yılı için ………………………..………………. % 5, 2013 yılı için ………………………..………………. % 4, 2014 yılı için ………………………..………………. % 3, 2015 yılı için .………………………..……………… % 2, oranında hesaplanacak vergiyi Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.10.2016 tarihine kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul eden mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar