Gelir (Stopaj) Veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımında Bulunmak İsteyenlerin, Yıl İçinde İşe Başlamış Ya Da İşi Bırakmış Olmaları Halinde Uygulama Ne Şekilde Olacaktır?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyen mükellefler için matrah artırımı hükümlerinden yararlanma esaslarını düzenleyen 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (f) bendinde; gelir (stopaj) veya kurumlar(stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin (sorumluların) artırımda bulunacakları yıl içinde işe başlamış ya da işi bırakmış olmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri esas alınarak yukarıdaki bölümlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde ilgili yıl için artıracakları vergi tutarlarının hesaplanacağı belirtilmiştir. Bu hesaplamada, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemlerine ait gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisinin 1 yıla iblağ edilmesi söz konusu olmayıp faaliyetin devam ettiği dönem esas alınacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar