Gelir, Kurumlar Ve Gelir Vergisi Stopajı İçin Artırımda Bulunulan Yıl İçinde Yer Alan Vergilendirme Dönemlerinde Kesinleşen Tarhiyatların Bulunması Halinde, Bunlar Nasıl Değerlendirilecektir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1-j) bendinde yer alan hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayım tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Aynı şekilde 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında artırımda bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp kesinleşen gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tarhiyatları da, Kanunun 5 inci maddesinin (2-f) bendi uyarınca, yıllık toplama dâhil edilecektir. Diğer bir ifade ile mükelleflerin verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarlar ile mükellef hakkında kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımı esnasında birlikte dikkate alınacak ve oluşan toplam matraha Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ve yukarıdaki bölümlerde yer alan vergi oranları uygulanmak suretiyle ödenmesi gereken vergi hesaplanacaktır. Örneğin Ocak-Aralık/2013 vergilendirme dönemleri beyannamelerinde toplam 500.000 TL gayrisafi ücret ödemesi bulunan mükellefin Nisan/2013 vergilendirme döneminin incelenmesi sonucunda 200.000 TL gayrisafi ücret ödemesinin beyan dışı bırakıldığı tespit edilerek ve bu tutarın Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önceki bir tarih olan, 20.07.2015 tarihinde kesinleşmesi halinde gelir (stopaj) vergisi artırımda dikkate alınacak gayrisafi ücret toplamı (500.000 TL+ 200.000 TL=) 700.000 TL olacaktır. Mükellefin bu tutar üzerinden hesaplanan (700.000 TL x % 4=) 28.000 TL gelir vergisinin bu Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihini izleyen ikinci ayın sonu olan 31 Ekim 2016 tarihine kadar beyan edip ödemesi halinde Kanun maddesinden yararlanılacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar