Geçici Vergi Mahsup Döneminden Önce Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Üzere Başvuruda Bulunan Mükelleflerin Borçlarının Yapılandırılması İşlemi Nasıl Olacaktır?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2016 yılında tahakkuk eden ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi suretiyle Kanunun 2 nci maddesinden yararlanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, 2016 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesine ilişkin şart aranılmayacaktır. 6736 sayılı Kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlandığından bu tarih itibarıyla 2016 yılına ilişkin geçici vergi mahsup dönemi henüz gelmemiştir. Geçici vergi mahsup döneminden önce Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin bu borçlarının yapılandırılmasında geçici vergi tutarları ödenecek taksitler içerisinde yer alacaktır. Ancak, mahsup dönemi geçtikten ve/veya yıllık gelir/kurumlar vergisi tahakkuk ettikten sonra, ödenecek taksitler içerisinde yer alan geçici vergi asıllarının terkin edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, mahsup dönemi geçtikten ve/veya yıllık gelir/kurumlar vergisi tahakkuk ettikten sonra başvuran mükelleflerin geçici vergiden kaynaklı borçlarının yapılandırılmasında geçici vergi aslına ödenecek taksit tutarlarında yer verilmeyecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar