Emeklilik şirketlerinin iç denetimi hangi esaslara göre ve hangi alanlarda yapılmaktadır?

Cevap :

Bireysel emeklilik şirketinin iç denetimi; faaliyetlerde verimliliğin ve etkinliğin, finansal ve idari konulara ait bilgilerde güvenilirliğin, bütünlüğün, zamanında elde edilebilirliğin ve ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasını amaçlamaktadır. Şirket, iç denetim sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürleri yazılı hale getirecektir. İç denetim prosedürleri; • şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, şirketin genel strateji ve politikalarına, emeklilik sözleşmesine ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını, • şirket adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, katılımcılar ve diğer işlerle ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesini, • şirketin muhasebe, belge ve kayıt düzeninin iyi bir şekilde işlemesini, • usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını, • kayıtların doğru ve zamanında tutulmasını, • şirket personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin şirketle çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olması halinde bu durumun tespitini, • yapılan harcamaların belgeye dayandırılmasını içerecek şekilde oluşturulur.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar