Emeklilik şirketlerinin denetimi kimler tarafından, nasıl yapılmaktadır?

Cevap :

Emeklilik şirketi olarak faaliyet gösterecek tüm şirketler; • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, • Emeklilik Gözetim Merkezi, • Aktüeryal denetim, • Bağımsız dış denetim ve • Şirket iç denetim unsurları tarafından denetim ve gözetim altında olacaklardır. Bireysel emeklilik şirketlerinin, bu şirketlerin bünyelerinde bulunan fonların ve bu fonların portföylerini yönetenlerin denetimi için, bir taraftan, Hazine Müsteşarlığı ve SPK görevlendirilirken; diğer taraftan, bunların, mali yönden, yılda en az bir kez de, bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesi hükme bağlanmıştır. Emeklilik şirketleri, ayrıca, emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl sonu itibarıyla, aktüeryal denetime de tabidirler.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar