Emeklilik şirketlerinin bağımsız denetimi kimler tarafından, nasıl yapılmaktadır?

Cevap :

Emeklilik şirketinin malî yönden bağımsız dış denetimi, bağımsız denetleme kuruluşları tarafından yılda en az bir kez yapılacaktır. Kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak bağımsız dış denetimin yürütülmesinde, bağımsız dış denetim raporlarının düzenlenmesinde ve denetlenmiş malî tabloların kamuya ilânı ile bu yönetmelik ve ilgili mevzuat ile düzenlenmemiş hususlarda 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenmiş olan bağımsız denetime ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bireysel emekliliğin yanı sıra, hayat ve ferdi kaza sigortası branşlarında da faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin bağımsız dış denetimi, bu branşlara ait teknik karşılıkların aktüeryal prensiplere uygunluğunun kontrolü, karşılık olarak gösterilen varlıkların dağılımı ve şirketin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılayacak yeterlilikte varlığa sahip olması hususunu kapsayacaktır. Şirketin yaptıracağı bağımsız denetleme hizmeti yazılı bir denetleme sözleşmesine bağlanacak ve bu sözleşmenin bir örneği denetlenecek şirket tarafından Hazine Müsteşarlığı’na gönderilecektir. Denetleme sonucunda düzenlenen yıllık denetleme raporu ve özeti, denetlenen şirketin yönetim kuruluna teslim edilecektir. Rapor özetleri, ilgili olduğu yıla ilişkin malî tablo ve raporların görüşüleceği genel kurullarda okunacak ve bu raporlar Müsteşarlığın gerek gördüğü hallerde Türkiye’de yayınlanan en yüksek tirajlı beş gazeteden ikisinde yayımlanacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar