Elektronik ortamda kimler kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak doğrudan kendi beyannamelerini gönderebileceklerdir?

Cevap :

Tam otomasyona geçmiş vergi dairesi mükelleflerinden; 1- 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre, aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler, (37 nolu SM,SMM,YMM tebliğindeki tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.) 2- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler, 3- Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler, 4- Katma Bütçeli İdareler,İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri,Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar,Diğer Kamu Kurumları, 5- Noterler, 6-Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, 340 VUK GT (Ek:1) deki form ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda beyannamelerini kendileri de gönderebilecektir. Ayrıca bu mükellefler aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla da gönderebilmeleri mümkündür. 7-1581 sayılı Kanununa göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri, 8- 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar, beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için kullanıcı kodu, paralo ve şifre alabilir ve beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler. Yukarıdaki mükellefler dışındakilere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. Bu mükellefler beyannamelerini sadece meslek mensupları aracılığı ile gönderebilirler.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar