Elektronik ortamda düzenlenen tüm belgeler Damga Vergisine tabi midir?

Cevap :

Damga Vergisinin konusuna bakıldığında imzalı kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilir bir niteliğinin olması gerekmektedir. Bu nedenle herhangi bir hususu ibraz edebilir nitelikte olmayan ve elektronik ortamda düzenlenen belgeler (şahsi ya da şirket mail adreslerinden ) bir kağıda basılmadığı ve imzalanmadığı sürece, ortada bir kağıt olmadığı için Damga Vergisinden de bahsedilemeyecektir. Sadece Elektronik İmza Kanunu’nun öngördüğü şekilde elektronik imza taşıyan belgeler Damga Vergisine tabidir. Borçlar Kanunu ve Damga Vergisi kanunu birlikte değerlendirildiğinde sözleşmeler yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir. Yazılı sözleşme için sözleşmenin ıslak imza ile imzalanması ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanması temel şarttır. Damga Vergisi Kanunu da buna paralel ıslak imza ya da elektronik imzayla oluşturulan belgeleri kapsama almaktadır. Islak imza ya da elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulmayan belgeler Damga Vergisinin konusuna girmeyecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar