Elde Edilen Gelirin 6736 Sayılı Kanunda Açıklanan Gelirler Dışında Bir Gelir Unsurundan Oluşması Halinde Matrah Artırımı Uygulamasından Yararlanmak Mümkün Müdür?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenlemede kazancı sadece basit usulde vergilendirilenler ve sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için matrah artırımının asgari tutarları belirtilmiş ve geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise beyan edilecek asgari matrahların işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarlardan daha az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre söz konusu mükelleflerin beyan edecekleri asgari matrahlar; 2011 yılı için ................................................... 9.500,00 Türk Lirasından, 2012 yılı için ................................................... 9.890,00 Türk Lirasından, 2013 yılı için ................................................... 10.490,00 Türk Lirasından, 2014 yılı için ................................................... 11.160,00 Türk Lirasından, 2015 yılı için ……………………………………………….. 12.650,00 Türk Lirasından, az olamayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar