Eczaneler 6736 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Kayıtlarında Yer Aldığı Halde İşletmelerinde Mevcut Olmayan İlaçlarla İlgili Ne Gibi İşlemler Yapacaklardır?

Cevap :

6736 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenlemeye göre; Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemlerle ilgili olarak, faturada malın tabi olduğu oranda değil 6736 sayılı Kanun ile belirlenen % 4 oranında katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Ayrıca, ödenen bu vergi, mükelleflerin diğer işlemleri nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar