Eczacı, eczanesinde çalıştırdığı eşine yaptığı ücret ve sigorta primleri ödemelerini mesleki kazancının tespitinde gider olarak gösterebilir mi?

Cevap :

Bu konuda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş farklı muktezalar mevcuttur. 23.07.2008 tarih ve 16135 sayılı muktezada “işyerinizde herhangi bir ücret almadan sigortasız işçi olarak çalışan eşiniz için ücret bordrosu düzenlenmesi halinde G.V.K.’nun 61. maddesi uyarınca ücret olarak değerlendirilerek, hesaben ödeme yapılmış sayılacağından kanunun 94/1. maddesine göre, 103. ve 104. maddelerdeki gelir vergisi tarifeleri dikkate alınarak tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Ancak bu ücret ödemelerinin G.V.K.’nun 41/2. maddesi gereği ücret olarak indirilmesi mümkün değildir. Nakden veya hesaben bir ödeme söz konusu değil ise tevkifat söz konusu olmayacaktır” diye görüş bildirilirken, 26.09.2008 tarih ve 20694 sayılı muktezada ise “eşinize yapacağınız ödemelerin ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmekte olup, söz konusu ücretlerin meslek kazancınızın tespitinde G.V.K.’nun 68/1. maddesi gereğince gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan sosyal güvenlik primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin S.S.K.’na fiilen ödenmiş olması şartıyla, ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider olarak yazılması mümkündür” şeklinde görüş bildirilmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar