E-Defter uygulamasına geçişten önceki dönemlere ait kağıt defterlerin kapanış tasdikleri nasıl ve hangi sürelerde yapılmalıdır?

Cevap :

Uygulamaya hesap dönemi başlangıcında başlandıysa, önceki hesap dönemine ait kâğıt defterlerin kapanış tasdiki, Türk Ticaret Kanunu’na göre belirtilen yasal süreler içerisinde yapılmalıdır. Bu süre Türk Ticaret Kanunu’nda “izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar” şeklinde belirtilmiştir. Uygulamaya hesap dönemi içerisinde başlandıysa, uygulamaya geçilmeden önceki tarihlere ait kâğıt defterlerin kapanış tasdikinin hangi süreler içerisinde yapılacağı 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: MADDE 4 - "… Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır."

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar