Döviz üzerinden düzenlenen sözleşmelerde Damga Vergisi matrahı nasıl hesaplanır?

Cevap :

Kağıdın döviz kurunun hesaplanmasında 11/11/1980 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri no’lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca saptanmış bulunan son satış kurunun esas alınması gerekmektedir. 21.12.1998 tarih ve 23560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 35 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesinde; “Vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde ise kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C Merkez Bankası’nca (TCMB) tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden Damga Vergisi hesaplanacaktır. Bu nedenle kağıdın düzenlendiği tarihteki kur olarak kağıdın imzalarının tamamlandığı günden önceki TCMB döviz satış kuru esas alınmalıdır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar