Doğrudan ihracatla ilgili olarak ne tür kaçakçılık fiilleri vardır?

Cevap :

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre bu kapsamdaki kaçakçılık fiilleri şöyle sıralanabilir: a) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkarmak b) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlamak.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar