Devir Ve Bölünme Durumlarında Kurumlar Matrah Artırımından Nasıl Yararlanacak?

Cevap :

5520 sayılı Kanun uyarınca yapılan devirlerde, devir olan kurumun tüm hak ve yükümlülükleri devir alan kuruma intikal ettiğinden, devir suretiyle infisah olan ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına, devir alan kurumlar tarafından matrah ve vergi artırımında bulunulması ve Kanunun öngördüğü imkânlardan yararlanılması mümkündür. Aynı şekilde anılan Kanun uyarınca gerçekleştirilen tam bölünme işlemlerinde de bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlardan herhangi biri tarafından bölünen kurum adına matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar