Damga Vergisi’nde atıf yapılan kağıt ne demektir?

Cevap :

Damga Vergisi Kanununun 10’ uncu maddesinin son fıkrasında; belli para deyiminin, kağıtların ihtiva ettiği veya kağıtlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır. 4’ üncü madde hükmüne göre, kağıtların mahiyetinin tayininde, atıf yapılan kağıdın mahiyeti nazara alınacağından, kağıt ekleri ve atıf yaptığı diğer kağıtlardaki rakamlar da, asıl kağıttaki rakamlar yerine geçer. Bu durumda vergilendirme açısından düzenlenen kağıdın yanı sıra atıf yapılan kağıdın mahiyeti vergilendirmeyi etkiler. Damga Vergisine matrah olacak tutar, gerektiğinde bu rakamların hasıl edeceği tutara göre bulunur. İki şirket arasında düzenlenen fesihnamede örneğin 03.05.2015 tarihli sözleşmenin feshedileceği belirtilirse, fesihname Damga Vergisi matrahı, feshedilen sözleşmenin parasal tutarı olacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar