Daha Önce Düşük Değerle Beyan Edilen Gayrimenkuller İçin Ödenen Tapu Harcının Pişmanlıkla Beyanı Mümkün Müdür?

Cevap :

Harçlar Kanunu uygulamasında beyan, harca tabi gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde söz konusudur. Bu çerçevede 30.06.2016 tarihinden önce gerçekleştirilen devir ve iktisap işlemleri nedeniyle tarh edilip ihtilaflı olan ya da kesinleşmiş bulunan alacaklar ile Kanunun yayımlandığı tarihten önce inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler Kanunun kapsamına girmektedir. Aynı şekilde 30.06.2016 tarihinden önce gerçekleştirilen devir ve iktisap işlemleri nedeniyle Kanunun 4/9 uncu maddesi kapsamında beyanname verilmesi de mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, 492 sayılı Kanunun 5838 sayılı Kanun ile değişmeden önceki (4) sayılı Tarifesinin I-13/a bendi uyarınca Arsa ve Arazi Üzerine Yeniden İnşa Olunacak Bina ve Sair Tesisler İçin Harç Beyannamesine (2 No.lu) dayalı olarak tarh edilmiş olup, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilaflı olan ya da kesinleşmiş bulunan tapu harçları da 6736 sayılı Kanun kapsamına girmektedir. 492 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca tahsili gereken karar ve ilam harçlarından vadesi 30.06.2016 tarihinden önce olanlar ile aynı Kanuna bağlı (8) sayılı Tarife uyarınca tahsil edilen yıllık harçlardan vadesi 30.06.2016 tarihinden önce olanlar kapsama girmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar