Dağıtılan Kar Paylarından Yapılan Vergi Tevkifatı 6736 Sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımı Hükümleri Kapsamında mıdır?

Cevap :

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci ve 30 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında kar dağıtımına bağlı vergi tevkifatı ile dar mükelleflerce ana merkeze aktarılan tutarlar üzerinden yapılacak vergi tevkifatı hükümleri yer almaktadır. 6736 sayılı Kanun’da anılan hükümler yönünden matrah ve vergi artırımı hükümlerine yer verilmediğinden, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarının dağıtımı sırasında yapılmakta olan vergi tevkifatı matrah ve vergi artırıma konu edilemeyecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar