Çalınan veya kaybolan mallar gider yazılabilir mi?

Cevap :

İşletmelerde çalınan veya kaybolan malların bedelleri gider yazılamaz. Ayrıca söz konusu kayıpların değeri düşen mal kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. Nitekim vergi idaresinin görüşü de bu yönde olup vermiş olduğu birçok özelgede bunu tekrarlamıştır. Ayrıca uygulamada yazılı olarak ortaya çıkan görüşlerin tamamı vergi idaresinin görüşü yönündedir. Konuya ilişkin Danıştay’ın görüşü ise net değildir. Çeşitli tarihlerde verilen kararlarlarda farklı görüşler savunulmuştur. Şöyle ki; Danıştay 4. daire tarafından verilen 19.10.1959 ve 07.10.1958 tarihli kararlarda, 3. daire tarafından verilen 16.02.1999 tarihli kararda çalınan veya kaybolan malların gider yazılabileceği belirtilirken, yine 4. dairenin 03.10.1979 tarihli kararında çalınan mal bedellerinin ticari kazançtan indirilemeyeceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, yine Danıştay 4. dairesi tarafından verilen 21.06.1971 tarihli kararda ise malların nakil sırasında kaybolduğu yönündeki iddianın belgelendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Verilen kararların incelemesinden de açıkça anlaşılacağı gibi Danıştay’ın konuya ilişkin kararın görüşü net değildir ve farklı görüşleri savunan kararları vardır. Konuya ilişkin Danıştay kararlarında bir istikrar olmamasına karşın Maliye Bakanlığı tarafından verilen muktezalar çalınan veya kaybolan malların gider yazılamayacağı yönündedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar