Transfer yolcu uygulaması nedir?

“Gelen transfer yolcu”, yurt dışından gelerek bağlantılı uçakla son varış noktası olan Türkiye’deki başka bir havalimanına devam edecek yolcuları; “giden transfer ...

Eşik değer nedir?

… yılı için belirlenen sınır değerdir. a) Bu sınır değerin üzerindeki yaklaşık maliyete göre, ihale usullerine ilişkin ihale tarihine göre yayınlanacak olan ihale ilan ...

Ayni katkı nedir?

Ayni Katkı: Başvuru sahipleri, ortak(lar)ı veya işbirliği yapılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine ve ...