Mecburi hizmet TUS’a girmeme engel mi?

Mecburi hizmet yapılırken TUS’a girilmesinin önünde bir engel bulunmadığı gibi aksine yasal düzenlemede bunun mümkün olduğuna ilişkin hükümler mevcuttur. Ancak halen uzman ...

İhbar Tazminatı Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı nedenler olmadan feshedilmesi halinde kazanılan tazminata ihbar tazminatı denir. Haksız fesih işçi tarafından gerçekleştirilmişse işveren, ...

Patent verilemeyecek buluşlar var mıdır ?

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez. a - Keşifler, bilimsel ...

Şirket Kapatmak - Tasfiye nedir?

Eğer girişiminiz düşündüğünüz kadar iyi gitmediyse, finansal zorluklar yaşıyorsanız veya ortaklar ile ilişkileriniz girişiminizin devam edemeyeceği noktaya geldiyse, ...

Tasfiye Nedir?

Kurumsal gereksinimler açısından saklanmasına gerek kalmayan belgelerin kurum belge sisteminin dışına çıkarılmasıdır. Tasfiye işlemi artık ihtiyaç duyulmayan belgelerin kurum ...

2022 Aylığı Hangi Tarihte Ayda Ödenir?

2022 özürlü aylıkları 65 yaş yaşlılık aylıkları ve engelli yakını aylıkları bir yılda 3’er aylık dönemlerde 4 defa ödenir. Ödeme günleri TC kimlik no da bulunan doğum ...

Üyelik Ücretleri Hangi Koşullarda Alınmaz?

İşsiz, emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve ...