Biyodizel isimli malın teslimi ÖTV'ye tabi midir?

Cevap :

4760 sayılı Özel Tükerim Vergisi Kanununun 1. maddesinde bu kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları ve rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur. Anılan madde hükmünde, kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmiştir. Buna göre herhangi bir malın ÖTV'ye tabi olup olmadığına karar verebilmek için o malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. numarasının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle üretilmesi düşünülen "biyodizel" isimli malın G.T.İ.P. numarası itibariyle ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alması halinde; anılan malın teslimi ÖTV'ye tabi olacaktır. Bahsi geçen malın G.T.İ.P. numarası itibariyle ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almaması halinde ise bu malın teslimi ÖTV'ye tabi olmayacaktır. Ancak üretilen "biyodizel" isimli mal ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer almasa bile akaryakıtlarla veya başka mallarla harmanlanarak ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan bir ürün elde edilmesi halinde , üretilen bu malın tesliminde ÖTV uygulanacağı tabidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar