Bireysel Emeklilik ve Sigorta Sisteminden elde edilen Menkul Sermaye İradları nasıl vergilendirilecektir?

Cevap :

10 yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler, %15; 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlarla diğer sandık ve sigortalardan 10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelere, %10; Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat maluliyet ve tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler %5 oranında tevkifata tabiidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar