BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİ KİM DENETLİYOR?

Cevap :

Milyonlarca katılımcının yer aldığı BES’in denetimi büyük önem taşıyor. Bireysel emeklilik sisteminin emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri bazı mekanizmalarla denetleniyor. Şirketlerin günlük gözetim ve denetim yetkisi Hazine Müsteşarlığı tarafından, BES faaliyetleriyle ilgili katılımcıları ve kamuyu bilgilendirme ile emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin elektronik ortamda yetkililere raporlanması Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yerine getirilmektedir. Emeklilik Gözetim Merkezi müsteşarlığın denetimine tabi olup, görevini yerine getirirken katılımcıların fonlarla ilgili işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulunun denetimi altında gerçekleştirmektedir. Oluşan raporlar Müsteşarlık veya Kurul tarafından değerlendirilmektedir. Müsteşarlık özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişiyi emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirebilmektedir. BES’in denetimi sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımından uzak, sadece devlet kurumları tarafından yapılmaktadır. Bu anlamda bireysel emeklilik sisteminin denetim mekanizmalarının işleyişinde sosyal taraflarının eksikliğinden söz etmek mümkün. Sadece kamu otoritesiyle sağlanan denetim, sendikaları, sivil toplum örgütlerini sistemden uzak tutmaktadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar