Bireysel Emeklilik Sistemindeki Tanımlar Nelerdir?

Cevap :

a. Emeklilik Şirketi: Bireysel Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirketi ifade eder. b. Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişidir. c. Emeklilik planı: Emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esasları ifade eder. d. Teklif formu: Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan formdur. e. Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen formdur. f. Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen tasarrufa yönelik tutardır. g. Birikim: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden oluşan tutardır. h. Grup kurucusu: Çalışanları veya üyeleri adına emeklilik şirketi ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluşudur. i. Sponsor kuruluş: İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanların ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusudur.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar