Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Garantisi Altında mı?

Cevap :

Bireysel Emeklilik Sistemi faaliyetleri, bu konuda ruhsat almış olan emeklilik şirketleri tarafından yürütülmektedir. Ancak devlet, önemli bir düzenleme ve denetleme görevi üstlenmiştir. Emeklilik şirketi olarak faaliyet gösterecek tüm şirketler; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, aktüeryal denetim, bağımsız dış denetim ve şirket iç denetim unsurları tarafından denetim ve gözetim altında olacaklardır. Bireysel emeklilik şirketlerinin kurmuş olduğu fonların ve bu fonların portföylerini yönetenlerin denetimi için, bir taraftan, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu görevlendirilirken; diğer taraftan, mali yönden yılda en az bir kez de, bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesi hükme bağlanmıştır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar