Bireysel emeklilik aracılarının seçimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap :

Bireysel emeklilik aracısında aranan koşulları taşıyanlar, aşağıda belirtilen konuları kapsayan bir yazılı yeterlik sınavına gireceklerdir. Sınav için, bir dilekçe, iki adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile birlikte, Hazine Müsteşarlığı’na başvurulacaktır. Sınavda yer alacak konu başlıkları aşağıdaki gibidir: a) Temel İşletme ve İktisat, b) Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi, c) İlgili Vergi Mevzuatı, d) Finans ve Yatırım Araçları, e) Genel Sigortacılık Bilgisi, f) Temel İnsan İlişkileri Bilgisi ve Pazarlama. Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınava ilişkin esas ve usulleri değiştirmeye yetkili kılınmıştır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar