Bireysel emeklilik aracılarıda hangi nitelikler aranmaktadır?

Cevap :

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: • Meslek şeref ve haysiyetine uymak, • İki yıllık sigortacılık meslek yüksek okulları mezunları hariç, dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, • Hazine Müsteşarlığı’nın yaptırdığı sınava girmiş, bu sınavda başarı göstermiş olmak, • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut bireysel emeklilik mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına mahkum edilmemiş olmak, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, basit veya nitelikli zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, devlet sırlarını açığa vurma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının bulunmaması, müflis ya da konkordato ilan etmemiş olmak, karşılıksız çek keşide etmemiş olmak.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar