Bir kağıtta yer alan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi nasıl hesaplanır?

Cevap :

Eğer bir kağıtta imzalanan akit ve işlemler bir asıldan doğuyorsa Damga Vergisi en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. Örneğin bayi olarak çalışılması için Türkiye distribütörünün piyasaya yeni giren şirkete 100.000 TL pazarlama faaliyetlerine destek primi ödeyeceği protokolde, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce 50.000 TL avans verileceği, bu avans ödemesi için 80.000 TL. teminat mektubu verileceği, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra distribütör tarafından sözleşmede yer alan haklı nedenlerle feshedilmesi halinde 120.000 TL cezai şart ödeneceği hükümlerinin yer aldığı protokolde bütün işlemler bir asıldan doğduğundan Damga Vergisi matrahı tüm tutarların toplamı değil en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem olan 120.000 TL. cezai şart bedeli olacaktır. Bu matrah üzerinden hesaplanan Damga Vergisi ise (120.000 x 9,48/1000=) 1.137,60 TL olacaktır. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03/09/2014 tarih ve 45404237-155[13-20]-236 sayılı özelge de bu konudadır.“...

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar