Bir kağıtta birden fazla kişiyle sözleşme yapılması halinde vergileme nasıl olacaktır?

Cevap :

Bir kağıtta yer alan akit ve işlemler bir asıldan doğsa bile asıl işlem akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. (DVK md 6) Örneğin yurt çapında 1.000 bayisi olan bir şirketin tek bir sözleşme ile her bayisine 3 yıllık çalışma karşılığı bayi başına 200.000 TL ödeme yapmayı taahhüt ettiği sözleşmede doğacak Damga Vergisi (200.000 x 9,48/1000=) 1.896 TL’değildir. Çalışmamızınsonraki bölümlerinde açıklayacağımız üzere Damga Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesinde tanımlanan sözleşme tavanı uygulaması vardır. Bu uygulamaya göre 2015 yılında bir kağıttan doğabilecek Damga Vergisi azami 2015 yılı için 1.702.138,00 TL’dir. Eğer bu sözleşme tek kağıt olarak kabul edilse (200.000 x 1000=200.000.000 x 9,48/1000=) 1.896.000 TL. Damga Vergisi hesaplanacak azami tutarın üzerinde kaldığı için en fazla 2015 yılı için 1.702.138,00 TL. Damga Vergisi hesaplanacaktır. Kanun böyle bir uygulamaya izin vermemiş olup anılan örnekte birden fazla eklenen her kişi için ayrıca Damga Vergisi doğacak, her bir kişinin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu bu kağıttan toplam 1.896.000 TL. Damga Vergisi ödenmek zorunda kalınacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar