Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Matrah Artırımı Uygulamasından Ne Şekilde Yararlanabileceklerdir?

Cevap :

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah, ilgili yıllar için yukarıda bilanço esası için belirtilen asgari tutarın 1/5’inden az olamayacaktır. Bir başka ifadeyle artırılan matrah tutarı; 2011 takvim yılı için 2.800,00 liradan, 2012 takvim yılı için 2.964,00 liradan, 2013 takvim yılı için 3.148,00 liradan, 2014 takvim yılı için 3.348,00 liradan, 2015 takvim yılı için ise 3.794,00 az olamayacaktır. Ayrıca, ilgili yıllar için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükellefleri, mesken olarak kiraya verilen binalardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin olmak üzere, o yıl için belirlenen istisna tutarlarını matrah artırımı yaparken dikkate alamayacaklardır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar