Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde sözleşme miktarı azalırsa Damga Vergisi ne olacaktır?

Cevap :

Kanuna göre sözleşmenin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette Damga Vergisine tabidir. Miktar azalırsa Damga Vergisi doğmayacaktır. İdarenin konuya bakışı da bu doğrultudadır. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 08.05.2009 tarih ve B.07,1.GİB.04.99.16.02/2- Muk-487-15418 sayılı özelgesi de aynı görüştedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar