Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde sözleşme miktarı artarsa Damga Vergisi ne olacaktır?

Cevap :

Kanunun 14’üncü maddesi uyarınca belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Buna göre sözleşmede değişiklik yapılması suretiyle sözleşme tutarının artırılması halinde artan miktar sözleşmenin niteliğine göre aynı nispette Damga Vergisine tabi olacaktır. 100.000 TL’lik bir sözleşmede iş artışı yapılır ve sözleşme 140.000 TL’ye yükseltilirse 40.000 TL. üzerinden Damga Vergisi hesaplanması gerekecektir. Kira sözleşmesinin miktarı arttığında artan tutar binde 1,89 Damga Vergisine tabi olacaktır taahhütnamenin miktarı arttığında artan tutar ise binde 9,48 Damga Vergisine tabi olacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar