Basit Usulde Vergiye Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri de Matrah Artırımı Uygulamasından Yararlanabilecekler Midir?

Cevap :

Tıpkı gerçek usulde vergilendirilen mükellefler gibi basit usulde vergilendirilenler de matrah artırımından yararlanabilirler. Farklı olarak basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini hiç vermemiş veya matrah beyan etmemiş olmaları halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanmaları için bilanço esası için belirlenen asgari matrahların en az 1/10’i tutarında artırımda bulunacaklardır. Buna göre basit usulde vergiye tabi gelir vergisi mükelleflerinin 2011 takvim yılı için 1.400,00 liradan, 2012 takvim yılı için 1.482,00 liradan, 2013 takvim yılı için 1.574,00 liradan, 2014 takvim yılı için 1.674,00 liradan, 2015 takvim yılı için ise 1.897,00 liradan az olmamak üzere, matrah artırımı beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar