Basit Usulde Vergilendirilmenin Avantajları Nelerdir?

Cevap :

Basit usulde vergilendirilmede; – Defter tutulmaz. – İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler. – Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez. – Geçici vergi ödenmez. Mal teslimi ve hizmet ifası işlemleri katma değer vergisinden istisnadır. Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler. – 31.12.2012 tarihine kadar, belge vermedikleri hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleme imkanları bulunmaktadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar