Aynı yıl içinde hem bireysel emeklilik sistemine katkı payı ve hem de şahıs sigortası primi ödeyen bir mükellefin, ödediği katkı payı ve primlerin vergi matrahından indirimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap :

Aynı yıl içinde hem katkı payı, hem de şahıs sigortası primi ödeyen bir beyannameli mükellefin ödediği prim ve katkı payları, belirli koşullarla, beyan ettiği gelirden indirilebilecektir. Daha açık bir ifade ile, bu mükellefin ödediği katkı payları, beyan ettiği gelirin % 10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla; şahıs sigortası primleri ise, beyan ettiği gelirin % 5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, beyan ettikleri gelirden indirilebilecektir. Örneğin, 1.600 TL katkı payı ve 1.200 TL şahıs sigortası primi ödeyen bir beyannameli gelir vergisi mükellefinin anılan yıla ilişkin beyannamesinde gösterilen gelir tutarının 19.000 TL olduğunu varsayalım. Mükellefin, beyan ettiği gelirden indirebileceği prim ve katkı payı toplamı 1.900 TLyi geçemeyecektir. Bu sınırlar, ayrı ayrı, katkı payı için 1.900 TL ve şahıs sigortası primi için 950 TL olarak dikkate alınacaktır. Örneğimizdeki mükellefin, ödediği 1.600 TL katkı payının tamamı ile 1.200 TL şahıs sigortası priminin 300 TLlik kısmını, beyan ettiği gelirden indirmesi mümkün olabilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar