Aynı dönemde, işverenin çalışanı adına katkı payı ve şahıs sigortası primi ödemesi halinde, bunların işverenin ve çalışanın vergi matrahlarının hesabında gider ve indirim olarak dikkate alınması mümkün mü?

Cevap :

İşverenin, aynı dönemde çalışanı adına, hem bireysel emeklilik katkı payı ve hem de şahıs sigortası primi ödemesi halinde, bunların, işverenin ve çalışanın vergi matrahlarının hesaplanması sırasında gider ve indirim olarak dikkate alınması, belli şartlarla mümkün olabilecektir. Örneğin; bir işverenin brüt aylığı 1.800 TL olan çalışanı adına, 120 TL bireysel emeklilik katkı payı ve 80 TL da şahıs sigortası primi ödediğini varsayalım. Böyle bir durumda, işveren, çalışanı adına ödediği 120 TL katkı payının tamamını (çalışanın brüt ücretinin % 10’unu aşmıyor olması sebebiyle), çalışanın bordrosu ile ilişkilendirmeksizin, doğrudan gider olarak kaydedebilecektir. Ödenen 80 TLlik şahıs sigortası primini çalışanın bordrosunda gösterecek, ancak bu tutarın 60 TLlik kısmı ücretin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınacaktır (brüt ücret tutarının 120 TLlik kısmının katkı payı ile kullanılmış olması sebebiyle). Geri kalan 20 TL tutarındaki şahıs sigortası primi ise net ücret ödemesi kabul edilerek ve çalışanın vergi dilimi dikkate alınarak brütleştirilecek ve işverence ücret ödemesi olarak gider yazılabilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar