Aynı dönemde hem bireysel emeklilik katkı payı hem de şahıs sigorta primi ödenmesi durumunda, gelir vergisi matrahı nasıl bulunmaktadır?

Cevap :

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar ücretin ya da beyan edilen gelirin %10’u ile sınırlı olacaktır. Ancak bu durumda şahıs sigorta primleri için %5’lik sınır ayrıca aranacaktır. Örneğin; Bir ücretlinin ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı ve prim ödemelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Aylık Brüt Ücret 1.000 TL Katkı Payı Ödemesi 75 TL Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi 75 TL Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 8.316 TL Brüt Ücretin %10’ 100 TL Brüt Ücretin %5’i 50 TL İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar 100 TL Bu bilgilere göre, ücretlinin, şahıs sigorta primi ile ilgili olarak matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek tutar ücretinin %5’i olan 50 TL ile sınırlıdır. Dolayısıyla 75 TLlik prim ödemesinin 50 TLlik kısmı indirim konusu yapılabilecektir. Bireysel emeklilik sistemine ödenen 75 TLlik katkı payının da 50 TLlik kısmı indirim konusu yapılabilecektir. Çünkü ilk %5’lik kısım şahıs sigorta priminin indirim konusu yapılmasıyla kullanılmıştır. Böylece toplam indirim konusu yapılabilecek tutar 100 TL olmaktadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar