Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Zamlarından 6736 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Kısmen Tahsil Edilenler Hakkında Hesaplama Nasıl Yapılacaktır?

Cevap :

Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilât yapılmışsa, -Vergi aslının vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine, - Gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilât yapılmayacak, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme faizinden red ve iade yapılmayacaktır. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması halinde ise ödenecek tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme faizi düşülmek suretiyle tespit edilecektir. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar