Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

Cevap :

Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (Bunlar; a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar; b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler; c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; d) Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar; e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar) • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve Bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler) • Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar