Apartman Yönetimin/Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Cevap :

-Kat Malikleri Kurulu' nün aldığı kararların yerine getirilmesi, -Anayapının kullanılması, korunması, bakimi ve onarımı, sigorta ettirilmesi, -Avansların toplanması, -Yönetimle ilgili bütün ödemelerin kabulü, -Yönetimi ilgilendiren tebligatın kabulü, -Süre asımına veya bir hakkin kaybına sebebiyet verilmemesi, -Anataşınmazın korunması ve bakimi için gerekli tedbirlerin alınması, -Dava ve icra takibi yapılması, -Bankada hesap açtırılması, -Kat Malikleri Kurulu' nü toplantıya çağırma, -İşletme projesinin yapılması, -Bildirimde bulunma, -Kanuni temsil yetkisini kullanması (KMK.Md.35)

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar