Apartman Yöneticinin/Yönetim kurulunun Tutmak zorunda olduğu defterler nelerdir?

Cevap :

Yönetici/yönetim kurulu kanunen sayfaları müteselsil sıra numaralı ve noter tarafından tasdik edilmiş karar defteri tutmak zorundadır. Bu defter her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Ancak, uygulamada işletme defteri, kasa defter gibi kanunen tutulması zorunlu olmayan defterlerin tuttuğu da görülmektedir. Yönetici apartman gelir-gider ve yazışmalarına ait belgeleri düzenli biçimde dosyalayarak saklamak, Görev süresi bitiminde ise, defterler ile birlikte yeni seçilen yöneticiye devretmekle yükümlüdür. KMK.36 ncı maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (KMK.Md.36)

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar