6736 Sayılı Kanunun Kapsamındaki 2011, 12, 13, 14, 2015 Yıllarının Tamamında Kurumlar Vergisi Yönünden Zarar Beyan Eden ve Hiç Hesaplanan Katma Değer Vergisi Beyan Etmeyen Mükelleflerin Matrah Artırım Tutarı Nasıl Hesapanır?

Cevap :

6736 Sayılı kanunda yer alan düzenlemeler gereği ilgili takvim yılı içinde işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla katma değer vergisi artırımından faydalanılabilecektir. Bu durumda olan mükelleflerin, katma değer vergisi artırımı talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergilerinde artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. Ayrıca, Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b-3) alt bendinde yer alan düzenleme gereği, bu durumdaki mükelleflerin KDV artırımından faydalanabilmesi için Gelir/Kurumlar Vergisi yönünden de matrah artırımında bulunması şarttır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar